Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonden ändras tillfälligt så att egenföretagare som påverkades av virusutbrottet får sänkt skatt.  Den nya skattelättnaden sker via periodiseringsfonden där 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Detta möjliggör även för många att få tillbaka redan utbetalda preliminärskatt under 2019 och på det sättet förstärka likviditeten.  Periodiseringsfonden innebär att beskattningen av inkomsten skjuts upp till ett senare år och kan även användas att kvitta mot eventuella förluster som görs under senare år. Periodiseringsfonden måste dock återföras senast efter sex år, samma som nuvarande regler. Förslaget ska lämnas till Riksdagen för beslut.