Anstånd med skatteinbetalningar till följd av coronaviruset

Regeringen föreslår likviditetsförstärkande åtgärder för företag via skattekonto. Genom anstånd får företaget möjlighet att skjuta upp skatteinbetalningar såsom avdragen skatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms upp till ett år. Förslaget omfattar alla företagsformer oavsett storlek. Företaget måste själv ansöka om anstånd med skattebetalningen och det är bara seriösa aktörer och företag som inte har skatteskulder som beviljas. Det är skatteverket som hanterar ansökningarna om anståndet enligt följande:

Anstånd med moms

Företag som drabbas av ekonomiskt coronaviruset kan begära anstånd med momsinbetalningar oavsett om momsen redovisas per månad, kvartal eller årsvis. Reglerna gäller retroaktivt från 1 januari 2020 för moms som redovisas månad eller kvartalsvis. För moms som redovisas årsvis gäller reglerna retroaktivt från 27 december 2019. 

Anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt

Företag kan begära anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt upp till tre redovisningsperioder och gäller retroaktivt från 1 januari 2020. Det betyder att redan inbetalda avgifter i skattekontot återbetalas av skatteverket när anståndet är beviljad.

Avgifter och ränta 

Företaget betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Räntan är 1,25 procent och avgiften är 0,3 procent per månad på det beviljade anståndsbeloppet.