Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Regeringen har släppt nytt krispaket för småföretag som innehåller bland annat sänkt arbetsgivaravgift- och egenavgift. Enligt förslaget ska både arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänkas till 10,21 % för små växande företag. Nedsättningen gäller från 1 mars till 30 juni 2020 och föreslås träda i kraft den 6 april 2020. Nedsättningen omfattar högst 30 anställda per företag och lön upp till 25 000 kr per månad. 

Skatteverket rekommenderar för att arbetsgivare som vill ha nedsättningen att vänta med mars arbetsgivardeklarationer tills reglerna träder i kraft, alltså efter 6 april 2020. Arbetsgivardeklarationen ska dock lämnas till Skatteverket senast den 14 april 2020.

Regeringens krispaket syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna som småföretag i Sverige riskerar på grund av virusutbrottet.