Korttidspermittering

Regeringen utökar reglerna om korttidspermittering till följd av coronaviruset för att hjälpa företag och organisationer som drabbas av tillfällig ekonomisk kris. Via korttidspermitteringen får den anställde gå ner i arbetstid men behåller en stor del av sin lön. Kravet är många men för att arbetsgivare ska få godkännande av Tillväxtverket om korttidspermitteringar förutsätts bland annat att arbetsgivaren har fått tillfällig ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. Arbetsgivaren kan sänka den anställdes arbetstid med 20, 40 eller 60 %. Bestämmelserna om korttidspermittering träder i kraft den 7 april men tillämpas redan från 16 mars 2020. Mer om korttidspermitteringen finns https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/