Din integritet är viktig för oss på Alibra och vi är ansvariga för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter så beskriver vi nedan hur Alibra behandlar och hanterar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Alibra behandlar alla personuppgifter med största möjliga säkerhet, vilket gör att du kan känna dig trygg att anförtro oss alla dina uppgifter. Vi följer de regler och lagar som tillämpas för känsliga uppgifter. I samband med att du blir registrerad som kund hos oss, kommer Alibra att behandla kopior av identitetshandlingar för de individer som företräder ditt företag inom de ramar gällande kundkännedomsåtgärder som krävs i enlighet med penningtvättslagen.

All behandling av personuppgifter, e-postadresser, befattningar, avdelningstillhörighet, namn, adress, person- eller samordningsnummer och telefonnummer, kommer samordnas av Alibra. Detta för att vi ska kunna informera om event och seminarier som företaget arrangerar, samt kunna skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandlingen är nödvändig för att Alibra ska nå ut till alla anställda i ditt företag som kan ha ett intresse av marknadsföring, event och nyheter som är relevanta för deras jobb.

Överföring till ett tredje land

Personuppgifter kan eventuellt behandlas av Alibra och våra nätverksbyråer eller andra som anlitas av Alibra med syftet att kunna genomföra vårt åtagande och uppdrag. Vilket innebär att personuppgifterna kan lämnas utanför EU/EES gränser. Alibra ansvarar då för att ha en adekvat skyddsnivå enligt de villkoren gällande lagstadgade rättigheter för registrerade och att effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

Mottagande av informationen

Alibra är skyldig att skydda personuppgifterna för obehöriga och kommer därför behandla dessa konfidentiellt. Alibra kommer bara lämna ut uppgifterna till de myndigheter och andra som finns i nätverket som Alibra anlitar. Alibra kommer även lämna ut personuppgifter i samband med rättsliga förfaranden gällande regler, lagar, myndighetsbeslut eller av en professionell skyldighet.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Alibra har ett ansvar att gällande personuppgifter ska behandlas och skyddas genom den erforderliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som är lämpliga i förhållande till personuppgifternas känslighet och karaktär. Vår organisation och våra system är ordnade så att obehöriga personer inte får tillgång till känsliga uppgifter som behandlas i våra uppdrag.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som de ska behandlas.

Dina Rättigheter

Som registrerad hos Alibra har du rätt att;

  • få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
  • En gång per år begära ett registerutdrag om vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om dig.
  • Begära rättelse om vi har felaktiga uppgifter om dig.