Digitala lösningar

Hos oss kan din företagsekonomi hanteras på ett enkelt och smidigt sätt. Bokföringsmaterialet skickas till redovisningsbyrån digitalt i en app. På samma ögonblick är underlaget hos oss, enkelt och flexibelt. Din företagsvardag hanteras dessutom var som helst i världen, enklare än så kan det inte bli.

b7
Du får hjälp med bokföringen så att du kan ägna åt det som behöver tid, att driva och utveckla ditt företag och verksamheten, resten tar vi hand om med trygga händer och omsorg.
1
Oavsett företagsform och verksamhetens storlek kommer vi ta fram ett bokslut som lämpar ditt företag utifrån gällande regelverk.
2
Vi hanterar alla typer av löneadministrationer och skickar ut lönebesked till de anställda digitalt och skapar bokföringsunderlag och skattedeklarationer.
service-6
Inom ekonomistyrning fokus ligger ofta på företagets ekonomiska målsättningar.
service-9
Vi företräder bolaget med redovisning och inlämning av bolagets skattedeklarationer till skatteverket.
service-7
Vi stödjer dig att analysera företagets ekonomiska information så att rätt beslut kan fattas.