Bokslutet och årsredovisningen är en sammanställning av bokföringen. När räkenskapsåret är slut börjar man bokslutsprocessen där inkomster och utgifter som tillhör till ett visst räkenskapsår periodiseras så att de belastas på rätt år.  Det är också företagets bokslutet som ligger till grund för beskattningen. Efter att bokslutet är klar tar man fram årsbokslut eller årsredovisningen beroende på företagsform och omsättning. Det är viktigt att ett företagsbokslut eller årsredovisning är korrekt utifrån rådande regelverk.  Oavsett företagsform och verksamhetens storlek kommer vi ta fram ett bokslut som lämpar ditt företag utifrån lagar och regler. Har bolaget en revisor så sköter vi även arbetet med revisorn gällande granskning och revisionsberättelsen. Om bolaget inte har någon revisor så kommer vi ändå göra en kvalitetssäkrad bokslut.

KONTAKTA OSS IDAG!

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss och tar fram lösningar som passar dig och ditt företag.


  Senaste nytt

  Korttidspermittering

  Regeringen utökar reglerna om korttidspermittering till följd av coronaviruset f...
  images
  images
  images
  images
  images