Korttidspermittering

Regeringen utökar reglerna om korttidspermittering till följd av coronaviruset för att hjälpa företag och organisationer som drabbas av tillfällig ekonomisk kris. Via korttidspermitteringen får den anställde gå ner i arbetstid men behåller en stor del av sin lön. Kravet är många men för att arbetsgivare ska få godkännande av Tillväxtverket om korttidspermitteringar förutsätts bland annat att arbetsgivaren har fått tillfällig ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. Arbetsgivaren kan sänka den anställdes arbetstid med 20, 40 eller 60 %. Bestämmelserna om korttidspermittering träder i kraft den 7 april men tillämpas redan från 16 mars 2020. Mer om korttidspermitteringen finns https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Anstånd med skatteinbetalningar till följd av coronaviruset

Regeringen föreslår likviditetsförstärkande åtgärder för företag via skattekonto. Genom anstånd får företaget möjlighet att skjuta upp skatteinbetalningar såsom avdragen skatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms upp till ett år. Förslaget omfattar alla företagsformer oavsett storlek. Företaget måste själv ansöka om anstånd med skattebetalningen och det är bara seriösa aktörer och företag som inte har skatteskulder som beviljas. Det är skatteverket som hanterar ansökningarna om anståndet enligt följande:

Anstånd med moms

Företag som drabbas av ekonomiskt coronaviruset kan begära anstånd med momsinbetalningar oavsett om momsen redovisas per månad, kvartal eller årsvis. Reglerna gäller retroaktivt från 1 januari 2020 för moms som redovisas månad eller kvartalsvis. För moms som redovisas årsvis gäller reglerna retroaktivt från 27 december 2019. 

Anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt

Företag kan begära anstånd med arbetsgivaravgifter och avdragen skatt upp till tre redovisningsperioder och gäller retroaktivt från 1 januari 2020. Det betyder att redan inbetalda avgifter i skattekontot återbetalas av skatteverket när anståndet är beviljad.

Avgifter och ränta 

Företaget betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Räntan är 1,25 procent och avgiften är 0,3 procent per månad på det beviljade anståndsbeloppet.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonden ändras tillfälligt så att egenföretagare som påverkades av virusutbrottet får sänkt skatt.  Den nya skattelättnaden sker via periodiseringsfonden där 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Detta möjliggör även för många att få tillbaka redan utbetalda preliminärskatt under 2019 och på det sättet förstärka likviditeten.  Periodiseringsfonden innebär att beskattningen av inkomsten skjuts upp till ett senare år och kan även användas att kvitta mot eventuella förluster som görs under senare år. Periodiseringsfonden måste dock återföras senast efter sex år, samma som nuvarande regler. Förslaget ska lämnas till Riksdagen för beslut.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Regeringen har släppt nytt krispaket för småföretag som innehåller bland annat sänkt arbetsgivaravgift- och egenavgift. Enligt förslaget ska både arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänkas till 10,21 % för små växande företag. Nedsättningen gäller från 1 mars till 30 juni 2020 och föreslås träda i kraft den 6 april 2020. Nedsättningen omfattar högst 30 anställda per företag och lön upp till 25 000 kr per månad. 

Skatteverket rekommenderar för att arbetsgivare som vill ha nedsättningen att vänta med mars arbetsgivardeklarationer tills reglerna träder i kraft, alltså efter 6 april 2020. Arbetsgivardeklarationen ska dock lämnas till Skatteverket senast den 14 april 2020.

Regeringens krispaket syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna som småföretag i Sverige riskerar på grund av virusutbrottet.